ДЗЗД Випкард

[fusion_text]Име: ДЗЗД Випкард

Булстат/ЕИК: 176146973

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Странджа 88-90

Представляващ: Александър Тодоров

Съставител на отчета: Александър Тодоров

Публикуван ГФО за 2015 г. : ГФО 2015[/fusion_text]