Политика за поверителност

„Уеб и Хостинг” ООД, ЕИК 204036914, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. “Овча купел 2” бл. 37, вх. 1, ет. 7, ап. 42, представлявано от Поля Иванова е дружество с ограничена отговорност, което предоставя услуги посредством сайта www.afr.bg

Защо www.afr.bg трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим нашите софтуерни услуги, свързани със създаване и работа с различни видове документи, трябва да съберем лични данни за кореспонденция и маркетингoви цели. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

Ако решим да Ви потърсим с цел директен маркетинг, www.afr.bg ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:

Вид лични данни 

Източник 

Две имена 

Генерирани от субекта/трето лице

Телефон

Генерирани от потребител

E-mail

Генерирани от потребител

На нашия уебсайт: www.afr.bg ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта. 

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

 • Изпълнение на договор за софтуерна услуга – предимно идентификация и комуникация;
 • Подготовка на сключването на договор – създаване на уникален потребител в системата на www.afr.bg;
 • Изпълнение на данъчни и други законови задължения;

Нашето правно основание за обработка на личните данни:

 • Вашето съгласие;
 • Необходимост, поради изпълнение на договорни задължения;
 • Необходимост, поради изпълнение на законови задължения;
 • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес;

Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни,  са следните:

 • Съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции;
 • Използване на Вашите данни, за да подобрим представянето на нашия уебсайт;


Обработване на основание съгласие 

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, www.afr.bg ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.

С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

За да обработва www.afr.bg специални категории лични данни се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде изрично дадено. Когато искаме да ни предоставите чувствителни лични данни, ние винаги ще ви кажем защо и как ще се използват данните.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с изпращане на и-мейл до Длъжностното лице по защита на данните.

Разкриване пред трети лица

Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица

Категория лични данни, които им се предават

Цел

Хостинг компания

Данни от формата за заявки на уебсайта 

Организационно обслужване на дейността – поддръжка на уебсайта и приемане на Вашите заявки

Облачен софтуер за обработка/съхраняване на данни

Данни от формата за заявки на уебсайта; Данни от договори с клиенти и доставчици

Организационно обслужване на дейността – сигурно и лесно съхраняване на данни от контактната форма и договори

www.afr.bg не предава личните Ви данни в страни извън Европейската икономическа общност (ЕИО).

Период на съхранение 

Oрганизацията ще съхранява личните Ви данни, както следва: 

Тип лични данни

Период на съхранение

Данни, предоставени при попълване на формата за заявки

Максимум 1 г. след удовлетворяване на заявката, която сте отправили – за маркетингови и статистически цели  

Данни от договори с Вас

До 5 г. след тяхното сключване – за данъчни и счетоводни цели


Правата Ви като субект на данни 

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 •  Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че www.afr.bg откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба.

Aко има трето лице при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

 1. Жалби 
  В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от Oрганизацията (или трети лица) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Длъжностното лице по защита на данните на www.afr.bg.

Данните за всеки от тези контакти са: 

 

Данни за контакт с надзорния орган

Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните


Лице за контакт: 

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

 

Имейл: 

[email protected]

office(at)afr.bg

Телефонен номер: 

02/91-53-518

 

Допълнителна информация

При какви обстоятелства www.afr.bg ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава www.afr.bg
Oрганизацията по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако www.afr.bg съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на www.afr.bg или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните.
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган.
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), www.afr.bg приема следните документи за самоличност, когато се изисква информация за Вашите лични данни:

 • Лична карта
 • Международен паспорт


Отговорник за документ и одобрение

Длъжностното лице по защита на данните е отговорник за този документ и осигурява надзор за изпълнението на посочените процедури спрямо изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Достъп до актуална версия на този документ имат всички служители чрез вътрешната фирмена мрежа.