ДЗЗД Чистота-2007

[fusion_text]Име: ДЗЗД Чистота-2007

Булстат/ЕИК: 175650575

Седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.Плевен №3

Представляващ: Александър Тодоров

Съставител на отчета: Александър Тодоров

Публикуван ГФО за 2015 г. : ГФО 2015[/fusion_text]