ДЗЗД Атиг

[fusion_text]Име: ДЗЗД Атиг

Булстат/ЕИК: 148122634

Седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.Чинар №16

Представляващ: Александър Тодоров

Съставител на отчета: Александър Тодоров

Публикуван ГФО за 2015 г. : ГФО 2015