СТРОЙ ПРОЕКТ ДЗЗД

Име: СТРОЙ ПРОЕКТ ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177502792

Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, УЛ. АЛАБИН 2

Представляващ: ЛЮДМИЛА НЕСТОРОВА

Съставител на отчета: ЕЛИЦА БЛАГОЕВА

Публикуван ГФО за 2021