СТРОЙ ПРОЕКТ БЕРКОВИЦА ДЗЗД

Име: СТРОЙ ПРОЕКТ БЕРКОВИЦА ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 1775012092

Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, УЛ. АЛАБИН 2

Представляващ: ЛЮДМИЛА НЕСТОРОВАв

Съставител на отчета: ЕЛИЦА БЛАГОЕВА

Публикуван ГФО за 2021