Риск Контрол ДДД ДЗЗД

Име: Риск Контрол ДДД ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177497822

Седалище и адрес на управление: гр.София ул.Асен Разцветников 32

Представляващ: Симеон Мартинов Петров

Съставител на отчета: Антон Драганов Овчаров

Публикуван ГФО за 2021