ВАЛТЕН ДЗЗД

Име: ВАЛТЕН ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177488385

Седалище и адрес на управление: СТ. ЗАГОРА УЛ БОРУЙГРАД 8 вх.А, ет.2, ап.4

Представляващ: КРУМ ЗДРАВКОВ

Съставител на отчета: ТОДОР ТОДОРОВ

Публикуван ГФО за ОПР 2021

Публикуван ГФО за Баланс 2021