Консорциум И.З.И. ДЗЗД

Име: Консорциум И.З.И. ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177358616

Седалище и адрес на управление: ул. Цар Самуил No 111, София, България

Представляващ: Елена Тодорова Биринджиева

Съставител на отчета: Даниел Барутев

Публикуван ГФО за 2020