ХАЯ ТРЕЙС ИНВЕСТ ДЗЗД

Име: ХАЯ ТРЕЙС ИНВЕСТ ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177350174

Седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА, УЛ. П. КАЗАСКИ 5 ЕТ.1 АП. 6

Представляващ: СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТАНЕВА

Съставител на отчета: ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА

Публикуван ГФО за 2021