ДЗЗД Червен Бряг 2018

Име: ДЗЗД Червен Бряг 2018

Булстат/ЕИК: 177342373

Седалище и адрес на управление: гр. София бул.Мария Луиза

Представляващ: Иван Михайлов Сталев

Съставител на отчета: Брейнсторм Консулт АД

Публикуван ГФО за 2020