ДЗЗД Полимери 2018

Име: ДЗЗД Полимери 2018

Булстат/ЕИК: 177307194

Седалище и адрес на управление: гр.Габрово, ул.Житарска 3 Б

Представляващ: Павлин Дянков Дянков

Съставител на отчета: Силвия Крумова Стоева-Билалова

Публикуван ГФО за 2020