ХАЯ СТРОЙ 2018 ДЗЗД

Име: ХАЯ СТРОЙ 2018 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177288025

Седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА, УЛ. СТРУГА №111

Представляващ: СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТАНЕВА

Съставител на отчета: ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА

Публикуван ГФО за 2021