ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АНАЛИЗ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ-2018 ДЗЗД

Име: ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И АНАЛИЗ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ-2018 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177267668

Седалище и адрес на управление: ГР. СОФИЯ, кв. Гоце Делчев, бл.254 А, вх.А, ет.7, ап.17

Представляващ: Траяна Крумова Тимева

Съставител на отчета: Рилка Тодорова Коцакова

Публикуван ГФО за 2019 г.