ДЗЗД “ВИ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Име: ДЗЗД “ВИ КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

Булстат/ЕИК: 177251233

Седалище и адрес на управление: град София, бул. Хр. Смирненски 4

Представляващ: Вихра Ананиева Утева

Съставител на отчета: Людмила Стоянова

Публикуван ГФО за 2018 г.