КОМФОРТСТРОЙ 2017 ДЗЗД

Име: КОМФОРТСТРОЙ 2017 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177248995

Седалище и адрес на управление: град София, ж.к.Банишора, сграда 26, вх.Б, ет.1, ап.60/span>

Представляващ: Емил Любенов Матев

Съставител на отчета: Персиана Личева

Публикуван ГФО за 2021