ДЗЗД СТИЛНИ НОКТИ РОМИНА

Име: ДЗЗД СТИЛНИ НОКТИ РОМИНА

Булстат/ЕИК: 177240977

Седалище и адрес на управление: ГР.ДОБРИЧ, ЖК ДОБРОТИЦА, БЛ.14, ВХ.В, АП.9

Представляващ: Ромина Димитрова

Съставител на отчета: Д. Вълчева

Публикуван ГФО за 2018

Публикуван ГФО за 2019

Публикуван ГФО за 2020