ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017 ДЗЗД

Име: ХАЯ ИНВЕСТСТРОЙ 2017 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177236740

Седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА,УЛ. СТРУГА №111

Представляващ: СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СТАНЕВА

Съставител на отчета: ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА

Публикуван ГФО за 2021