“Пирел саниране” ДЗЗД

Име: “Пирел саниране” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177229735

Седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Граф Игнатиев” 13

Представляващ: Ирена Косева

Съставител на отчета: Ирена Косева

Публикуван ГФО за 2018 г.