“Техно Меджик Ленд” ДЗЗД

Име: “Техно Меджик Ленд” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177228715

Седалище и адрес на управление: София, бул. Цариградско шосе 111А

Представляващ: Ангел Бъчваров

Съставител на отчета: Александър Банков Бояджиев

Публикуван ГФО за 2019