Обединение “ТехноМеджикЛенд” ДЗЗД

Име: Обединение “ТехноМеджикЛенд” ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177228715

Седалище и адрес на управление: град София, бул. Цариградско шосе 111Б 1784 София, сграда “Експериментариум” , София Тех Парк

Представляващ: Ангел Геoргиев Бъчваров

Съставител на отчета: Александър Ванков Бояджиев

Публикуван ГФО за 2018 г.