Адвокатско дружество Йорданов и Рачев

Име: Адвокатско дружество Йорданов и Рачев

Булстат/ЕИК: 177165859

Седалище и адрес на управление: гр.София 1000, бул. Христо Ботев 18, ет. 1, офис 4

Представляващ: Мартин Йорданов

Съставител на отчета: Биляна Владимирова ЕООД

Публикуван ГФО за 2018 г.