ДЗЗД Форнайлс

Име: ДЗЗД Форнайлс

Булстат/ЕИК: 177159450

Седалище и адрес на управление: гр.Варна,ж.к. “Трошево”,бл.20,вх.Б

Представляващ: Нели Димитрова

Съставител на отчета: Павлина Янева

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017