Адвокатско съдружие “Пиперкова и Коджабашев”

Име: Адвокатско съдружие “Пиперкова и Коджабашев”

Булстат/ЕИК: 177157645

Седалище и адрес на управление: гр.София, бул.Васил Левски, № 44

Представляващ: Александър Коджабашев

Съставител на отчета: Биляна Владимирова ЕООД

Публикуван ГФО за 2018 г.