ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЛОГИСТИКА – НЕСЕБЪР

Име: ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ЛОГИСТИКА – НЕСЕБЪР

Булстат/ЕИК: 177142682

Седалище и адрес на управление: ГР. НЕСЕБЪР УЛ. ПЕРЛА 21

Представляващ: Дарина Павлова

Съставител на отчета: МИЛЕНА КИРКОВА

Публикуван ГФО за 2018 г.