ЕНЕРГ БГ ДЗЗД

Име: ЕНЕРГ БГ ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177135346

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Полигона, бл.7, вх.1, ет.1, ап.1

Представляващ: Ренета Петкова Борисова

Съставител на отчета: Галя Стойкова

Публикуван ГФО за Баланс 2021

Публикуван ГФО за ОПР 2021

Публикуван ГФО за Декларация чл.62а