ПРАЙМ ДД ДЗЗД

Име: ПРАЙМ ДД ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177058348

Седалище и адрес на управление: СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ЗАГОРКА № 15 ВХ.0 ЕТ.7 АП.14

Представляващ: ДЕСИСЛАВ ДОНЧЕВ

Съставител на отчета: ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА

Публикуван ГФО за 2021