ХАЯ СТРОЙ 2016 ДЗЗД

Име: ХАЯ СТРОЙ 2016 ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 177041306

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. п. казаски 5, ет. 1 ап. 6

Представляващ: МАРТИН ЖИВКОВ СТАНЕВ

Съставител на отчета: ДИЯНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

Публикуван ГФО за 2021