ФОРМ ДИЗАЙН ДЗЗД

Име: ФОРМ ДИЗАЙН ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176735758

Седалище и адрес на управление: ГРАД ПЛОВДИВ БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 39 ЕТ.8

Представляващ: арх.Радка Стефанова

Съставител на отчета: ЕмДиАктив ООД -Диана Атанасова

Публикуван ГФО за 2021