Силвърнайт Априком ДЗЗД

Име: Силвърнайт Априком ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176719362

Седалище и адрес на управление: гр. София,Слатина,ж.к.Хр.Смирненски,бл.12,вх.А,ап.31

Представляващ: Валентин Колев Колев

Съставител на отчета: Атанас Деянов ДЕК ЕООД

Публикуван ГФО за 2020