Силвърнайтаприком ДЗЗД

Име: Силвърнайтаприком ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176719362

Седалище и адрес на управление: гр.София 1574,район Слатина,ж.к.Хр.Смирненски,бл.12,вх.А,ет.8,ап.31

Представляващ: ВАЛЕНТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

Съставител на отчета: ДЕК ЕООД Ат.Дианов

Публикуван ГФО за 2019 г.