ДЗЗД Банско 2014

Име: ДЗЗД Банско 2014

Булстат/ЕИК: 176673203

Седалище и адрес на управление: гр. Добринище ул. Елин Пелин № 15

Представляващ: Димитър Илиев

Съставител на отчета: Иво Елчинов

Публикуван ГФО за 2018 г.