К и М Консулт ДЗЗД

Име: К и М Консулт ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176651865

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Цар Калоян 1А, ет.1, ап.4

Представляващ: Красимир Цолев

Съставител на отчета: Нели Димова

Публикуван ГФО за 2018 г.