ДЗЗД К и М Консулт

Име: ДЗЗД К и М Консулт

Булстат/ЕИК: 176651865

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Цар Калоян 1А

Представляващ: Красимир Цолев

Съставител на отчета: Нели Димова

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017