КОНСОРЦИУМ ОВЧАГА ДЗЗД

Име: КОНСОРЦИУМ ОВЧАГА ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176615285

Седалище и адрес на управление: ГР. ВАРНА, УЛ. ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН 6

Представляващ: ПЛАМЕН БОГДАНОВ КЮЧУКОВ

Съставител на отчета: ДИЯНА ЖЕЛЯЗКОВА

Публикуван ГФО за 2021