Консорциум Бета Циклоп ДЗЗД

Име: Консорциум Бета Циклоп ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176328148

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски No 85

Представляващ: Радослава Цветкова

Съставител на отчета: Даниел Барутев

Публикуван ГФО за 2018 г.