Одит Консултинг ДЗЗД

Име: Одит Консултинг ДЗЗД

Булстат/ЕИК: 176251547

Седалище и адрес на управление: гр.София , ул.Гурко 27а вх.1 ап.7

Представляващ: Атанас Дианов

Съставител на отчета: Атанас Дианов

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017