СДРУЖЕНИЕ “СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО-ЕВРО АРИС”

Име: СДРУЖЕНИЕ “СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО-ЕВРО АРИС”

Булстат/ЕИК: 175839063

Седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. “Младост” 2, бл.219а, вх.А

Представляващ: Симона Милева

Съставител на отчета: Ирена Косева

Публикуван ГФО за 2018 г.