ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ ДЗЗД

Наименование на предприятието: ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177433385

Седалище и адрес на управление: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

МОЛ: КРИСТИЯН пЛАМЕНОВ ДЕШКОВ

Съставител на отчетите: ЕКАТЕРИНА БЛАЖЕВА ИЛИЕВА

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022