ТЕХНОМЕДЖИКЛЕНД ДЗЗД

Наименование на предприятието: ТЕХНОМЕДЖИКЛЕНД ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177228715

Седалище и адрес на управление: София 1784, бул. Цариградско шосе 111Б (София Тех Парк), Сграда Експериментариум/ ТехноМеджикЛенд

МОЛ: Ангел Георгиев Бъчваров

Съставител на отчетите: Георги Петров Милев

Публикуван ГФО за 2022