ТЕМА НЮЗ – МЕДИЯ ПРОДУКТ ДЗЗД

Наименование на предприятието: ТЕМА НЮЗ – МЕДИЯ ПРОДУКТ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176359576

Седалище и адрес на управление: СОФИЯ , бул."М.Луиза' № 2, Бизнес център ЦУМ, ет.7

МОЛ: Денка ВАсилева

Съставител на отчетите: Валентин Иванов

Публикуван ГФО за 2022