СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ НАЙА”

Име: СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ НАЙА”

Булстат/ЕИК: 121271479

Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1172, ж.к. Дианабад бл.9 ап.12

Представляващ: Димитър Венциславов Лефтеров

Съставител на отчета: Димитър Венциславов Лефтеров

Публикуван ГФО за 2018 г. : Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч