Сдружение Агапе България

Име: Сдружение Агапе България

Булстат/ЕИК: 121900071

Седалище и адрес на управление: София, ул. Йерусалим 15К

Представляващ: Емил Марков

Съставител на отчета: Камелия Ставрева

Публикуван ГФО за 2017 г. : ГФО 2017