СБЧСББ

Име: СБЧСББ

Булстат/ЕИК: 205402453

Седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК Лозенец, ул. Кожух Планина 15, ет.6, ателие 2

Представляващ: Орлин Лилкин

Съставител на отчета: Орлин Лилкин

Публикуван ГФО за : 2018 г.