САНИРАНЕ СЛАВЕЙКОВ БЛ. 49 ДЗЗД

Наименование на предприятието: САНИРАНЕ СЛАВЕЙКОВ БЛ. 49 ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177024513

Седалище и адрес на управление: БУРГАС, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА 98

МОЛ: ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Съставител на отчетите: ГАРАНТ КОНСУЛТ ООД

Публикуванa Декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството за 2022