РИС 2012 ДЗЗД

Наименование на предприятието: РИС 2012 ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 176285791

Седалище и адрес на управление: ВАРНА

МОЛ: РОСИЦА АТОНАСОВА СТОЯНОВА

Съставител на отчетите: АТАНАСКА ВЕНЦИСЛАВОВА ЧОЛАКОВ А

Публикуван ГФО за 2022