РЕСТСТРОИТЕЛ ДЗЗД

Наименование на предприятието: РЕСТСТРОИТЕЛ ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177429547

Седалище и адрес на управление: ГР. София, ул. Чаталджа 4-6, ап.3

МОЛ: Мария Цонкова Жабилова

Съставител на отчетите: Екатерина Стоименова Стоименова

Публикуван ГФО за 2022