Рекултивация на клетка II Русе ДЗЗД

Наименование на предприятието: Рекултивация на клетка II Русе ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177530635

Седалище и адрес на управление: гр.Русе 7000, ул.Рила 17

МОЛ: Илиян Ангелов Илиев

Съставител на отчетите: Акаунт ЕООД/Добрена Славова

Публикуван ГФО за 2022