РАБОТИЛНИЦА А ДЗЗД

Наименование на предприятието: РАБОТИЛНИЦА А ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 147059572

Седалище и адрес на управление: Бургас ул. Стефан Караджа 10

МОЛ: Кристина Веселинова Тонева

Съставител на отчетите: Петя Димитрова

Публикуван ГФО за 2022