ПРАЙМ ДД ДЗЗД

Наименование на предприятието: ПРАЙМ ДД ДЗЗД

ЕИК / Булстат: 177058348

Седалище и адрес на управление: СТАРА ЗАГОРА УЛ.ЗАГОРКА 15 ВХ.А ЕТ.7 АП.14

МОЛ: ДЕСИСЛАВ АНГЕЛОВ ДОНЧЕВ

Съставител на отчетите: ВАЛЕНТИНА МИНКОВА СТОЯНОВА

Публикуван ГФО за 2022